จองทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูกให้โดนใจ

จองทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก นั้นจะประกอบไปด้วย ตั๋วเครื่องบิน และ ที่พัก ในส่วนของอาหารเช้าขึ้นอยู่กับว่าแพคเกจนั้น ๆ จะรวมหรือไม่ โดยท่านสามารถเลือกวันที่จะออกเดินทาง หรือ เลือกที่จะบินไปกับสายการบินไหนได้เองตามที่สะดวก และตามความต้องการ ซึ่งท่านจะต้องทำการเช็คอินสายการบิน และ โรงแรมที่พักด้วยตัวท่านเอง และการจองทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก นั้น บางแห่งจะไม่มีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางไปกับท่าน ด้วย ทางด้านราคาก็จะมีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับ สายการบิน และโรงแรมที่พักที่ท่านเลือกอีกด้วย

 

ภาพ : d1hekt5vpuuw9b.cloudfront.net/assets/article/40477685f111bf052e75dc7a5470f93f_grandparent-travel-grant-trip-of-a-lifetime_featuredImage.jpg

 

แม้ว่าจะเป็นทัวร์ต่างประเทศราคาถูก แต่ท่านก็สามารถร้องขอในสิ่งที่ท่านต้องการผ่านทางบริษัททัวร์ได้ เช่น ท่านต้องการห้องพักที่ไม่สูบบุหรี่ หรือ ท่านต้องการห้องพักแบบที่มี 2 เตียง หรือ ท่านต้องการที่นั่งบนเครื่องบินติดริมทางเดิน หรืออื่น ๆ อย่างไรก็ตาม บริษัททัวร์ จะไม่สามารถยืนยันสิ่งที่ท่านร้องขอได้ 100% ซึ่งจะต้องขึ้นอยู่กับการจัดห้องของโรงแรม และ การจัดที่นั่งของสายการบินเท่านั้น

และ บริษัททัวร์จะสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบในกรณีที่ท่านไม่ได้รับในสิ่งที่ท่านร้องขอ หรือเกิดความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงเวลาเดินทาง หรือ ยกเลิกการเดินทาง ของสายการบิน ภายหลังจากที่ท่านชำระเงิน และออกตั๋วเครื่องบินเรียบร้อยแล้ว การยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลงวันเดินทางขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน และ แต่ละโรงแรมเท่านั้น

การจองทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก ราคาแพคเกจทัวร์ท่องเที่ยวที่ระบุอยู่ในแพ็คเกจ จะเป็นราคาที่เป็นมาตรฐานสำหรับการจองสายการบินและโรงแรมนั้น ๆ อย่างไรก็ตามราคายังไม่ใช่ราคาที่แท้จริง 100% ก่อนได้รับใบยืนยันในใบเสนอราคานั้น

บริษัททัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงราคาตั๋วเครื่องบิน โรงแรม และสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงราคาที่เกิดขึ้นจากการตีพิมพ์ที่ผิดพลาดได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยท่านจะสามารถรู้ราคาที่แน่นอนได้ภายหลังจากที่ท่านได้รับใบเสนอราคา และชำระเงินตรงตามเงื่อนไขในใบเสนอราคาแล้วเท่านั้น

ในกรณีที่ท่านต้องการจองทัวร์ต่างประเทศ ราคาถูก การเปลี่ยนแปลงชื่อ หรือ วันที่เดินทาง ภายหลังจากที่ชำระเงินมาแล้ว จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น หรือ อาจไม่สามารถทำได้นั้น ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของสายการบิน และ โรงแรมนั้น ๆ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับบริษัททัวร์ด้วยว่าจะบริการให้ท่านได้ดีแค่ไหนเท่านั้นเอง


-ข้อมูลท่องเที่ยวที่น่าสนใจอื่นๆ :

 

Comment

Comment:

Tweet